Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie
Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK CERAMICZNYCH W MALARSTWIE I RZEŹBIE

Kierownik pracowni: ad.Joanna TeperAs. Łukasz RachwalakPracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie wchodzi w skład Katedry Ceramiki Wydziału Ceramiki i Szkła. Prowadzi się w niej zajęcia ze studentami III i IV roku malarstwa w ramach obowiązkowego przedmiotu: Technologia i Techniki Ceramiczne w Malarstwie oraz Technologia i Techniki Ceramiczne w Rzeźbie dla studentów III roku kierunku rzeźby. Oprócz studentów form dziennych dla kierunku malarstwo prowadzi dydaktykę dla studentów III roku studiów wieczorowych i zaocznych oraz podyplomowych. . Dodatkowo do pracowni kierowani są studenci Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Sztuce w Przestrzeni Publicznej na realizację ich projektów w ceramice. Pracownia Technologii i technik ceramicznych w malarstwie i rzeźbie prowadzi zajęcia z malarzami i rzeźbiarzami, podczas których mają możliwość poznania nowego medium- ceramiki i podstaw technologii i technik ceramicznych. Pracownia funkcjonuje w oparciu o własny program dydaktyczny. Zajęcia oprócz wykładów, mają część poświęconą ćwiczeniom technologicznym oraz czas realizacji zadań semestralnych, których stopień trudności wzrasta z kolejnym semestrem. Tematyka ćwiczeń i zadań semestralnych obejmuje swoim zakresem działania na płaszczyźnie i przestrzeni z wykorzystaniem możliwości takich technik ceramicznych, jakie najlepiej oddadzą specyfikę konkretnego projektu. Program przedmiotu jest dostosowany do potrzeb danej specjalności. Studenci rzeźby przez rok zajęć mają możliwość opracowania własnych receptur na masy rzeźbiarskie i realizują małe formy rzeźbiarskie.Zajęcia ze studentami kierunku malarstwo trwają 2 lata i są nastawione na realizacje malarskie w ceramice. Studenci uczą się opracowywać paletę kolorystyczną szkliw oraz poznają specyfikę pracy z masą ceramiczną i podstawowymi ceramicznymi technikami malarskimi. Prace semestralne są realizacjami malarstwa w medium ceramicznym.1. III rok  MALARSTWA(60 godz.)semestr 5, 6 studia magisterskie, stacjonarneECTS: 22. IV rok MALARSTWA (120 godz.), semestr 7, 8 studia magisterskie, stacjonarneECTS: 43. III rok Rzeźby, semestr 5, 6 studia magisterskie, stacjonarneECTS: 3

 • Adam Grudzień
 • Katarzyna Pulit
 • Katarzyna Różecka
 • Lidia Chmielewska
 • Mariusz Wildeman
 • Natalia Krasińska
 • Patrycja Pierzchawka
 • Paweł Lisek
 • Joanna Mydłowska
 • Jelena Każoka
 • Albertyna Kacalak
 • Anita Tomala
 • Anna Wojnarowicz-Adamczyk
 • Ewa Kuźnicka
 • Ewa Kuźnick
 • Grażyna Małkiewicz
 • Grzegorz Klimek
 • Sonia Ruciak
Prev Next